Disclaimer

 
De website www.FotoHeemstede.nl is een privé-initiatief.
Deze website laat o.a. de sloop- en bouwprojecten, evenementen,aanleg en onderhoud van wegen, bekende Heemstedenaren, kunst en monumenten, verdwenen dorpsgezichten zien.

De webmaster van www.FotoHeemstede.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website.
Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. De webmaster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op deze website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.
De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.
Mocht u onjuistheden tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, laat het weten aan de webmaster d.m.v. de contact knop

 
 

Copyright

 
 

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, downloaden naar andere websites, PowerPoint presentatie, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vincent Martin

Het is dus verboden de informatie, artikelen, teksten, foto’s en video’s van deze website ergens anders te gebruiken of te tonen zonder schriftelijke toestemming van Vincent Martin, voor iedere overtreding zal er € 25,- per foto in rekening worden gebracht.

 

 

Copyright www.FotoHeemstede.nl © Vincent Martin